1. חבר מוט ישר לכבל מכשיר הכייבל קרוס במיקום העליון והעמס את המשקל הרצוי.
  2. וודא כי הברכיים מקבילות אחת לשנייה ומכופפות מעט, גבך ישר ומוטה קדימה והנך אוחז במוט ברוחב כתפיים כשכפות ידייך מופנות כלפי מטה, זוהי נקודת ההתחלה.
  3. משוך את המוט כלפי מטה כשידייך כמעט וישרות בכל מהלך התרגיל והמפרק היחיד שעובד הוא מפרק הכתף, רד עד לנגיעה של המוט ביריכיים.
  4. החזק כשניה והחזר את המוט לנקודת ההתחלה.
  5. בצע מספר חזרות דרוש לביצוע הסט.

טיפים ששווים זהב:

– נסה להתרכז בעבודה על הרחב גבי במהלך התרגיל לשיפורו.

– שמור על ראש מורם והסתכל קדימה בכל מהלך התרגיל.

– ניתן לבצע את התרגיל כשרגל אחת לפנים והשנייה לאחור.