1. מקם מוט במכונת הקייבל קרוס בשלב התחתון ביותר כשהוא בעל המשקל הרצוי.
  2. וודא כי גבך ישר והברכיים מעופפות מעט וגם הן ברוחב כתפיים.
  3. אחוז במוט כשידייך מופנות אחורה ואוחזות במוט ברוחב כתפיים וידייך ישרות, זוהי נקודת ההתחלה.
  4. תוך כדי הוצאת אוויר הרם את המשקולות על ידי הרמת הכתפיים כלפי מעלה בשאיפה לגעת באוזניים.
  5. החזק כשנייה וחזור לנקודת ההתחלה תוך כדי הכנסת אוויר.
  6. בכדי לבודד את שריר הטרפזים עליך לשמור בכל שלב התנועה על ידיים ישרות ונעולות.
  7. הימנע משימוש במומנטום התנועה להרמת הידיות.