1. עמוד זקוף ויציב אל מול ספסל כושר על מנת להיעזר כתמיכה כאשר יד אחת אוחזת בספסל ויד שניה אוחזת במשקולת יד.
  2. הרם את המשקולת באיטיות לצד הראש והכנס אוויר.
  3. הוצא אוויר בליווי הרמה של המשקולת מעל הראש עד ליישור מלא של היד.
  4. החזק כשנייה כאשר היד מתוחה ואוחזת במשקולת והחל הורדה חזרה אל המצב ההתחלתי.
  5. החלף צד של היד האוחזת במשקולת ובצע את התרגיל באותו האופן.
  6. בצע מספר חזרות הרצוי לביצוע הסט בכל יד.