1. לביצוע התרגיל מקם ספסל כושר במרכז מתקן 'סמית מאשין', אחוז ברוחב רחב מהכתפיים, מקם את המוט בגובה מעל הראש והורד אותו עד לגובה כתפיים בקדמת הגוף – זוהי נקודת ההתחלה.
  2. הרם את המוט עד יישור מלא של הידיים תוך כדי הוצאת אוויר. החזק כשנייה בפוזיציה זו.
  3. הורד את המוט חזה לנקודת ההתחלה בצורה איטית ותוך כדי הכנס אוויר.
  4. בצע את מספר החזרות רצוי לביצוע הסט במלואו.