1. חבר ידית משיכה לכבל מתקן הקייבל קרוס במיקום אמצעי כך שהגובה תואם לגובה המרפק שלך.
  2. עמוד כאשר המכשיר נמצא משמאלך והנך אוחז בידית ביד ימין, המרפק בכיפוף של 90 מעלות וצמוד לגוף.
  3. תוך כדי הוצאת אוויר החל תנועה של הרחקת היד לצד הגוף, שמור על כיפוף המרפק יציב עד לסוף התרגיל.
  4. בקצה התנועה החל חזרה של היד לעבר הגוף תוך כדי הכנסת אוויר.
  5. בצע את מספר חזרות רצוי להשלמת הסט והחלף יד.