הרמת כתפיים עם מוט

  1. עמוד עמידה זקופה גב ישר ברכיים מכופפות מעט וגם הן ברוחב כתפיים כשהנך אוחז במוט כשהוא לפניך והוא בעל המשקל הרצוי.
  2. אחוז במוט כשידייך מופנות אחורה ואוחזות במוט ברוחב כתפיים וידייך ישרות, זוהי נקודת ההתחלה.
  3. תוך כדי הוצאת אוויר הרם את המשקולות על ידי הרמת הכתפיים כלפי מעלה בשאיפה לגעת באוזניים.
  4. החזק כשנייה וחזור לנקודת ההתחלה תוך כדי הכנסת אוויר.

דגשים:

  1. בכדי לבודד את שריר הטרפזים עליך לשמור בכל שלב התנועה על ידיים ישרות ונעולות.
  2. הימנע משימוש במומנטום התנועה להרמת הידיות.