מדיניות פרטיות

תקנון מדיניות פרטיות וואן בודי

התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר onebody.co.il ובערוצי המשנה הכלולים בו ובכל אתר אינטרנט או אפליקציה המקשרת או מחברת תחת או עם אתר זה. תנאים אלו מלמדים על האופן בו onebody.co.il משתמשת במידע הנאסף על ידה בעת גלישת המשתמשים באתר ו/או נמסר לה על ידי המשתמשים באתר.  מדיניות הפרטיות מהווה חלק מהסכם תנאי השימוש באתר onebody.co.il  ובעצם התחברותך לאתר, אתה מסכים לתנאים הבאים:

1. באתר קיימים שירותים ופעילויות שהגישה אליהם אפשרית באמצעות רישום מוקדם. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור מספר פרטים אישיים אודותיך הנחוצים לצורך הפעילות או השירות (כגון שם אישי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, מס' כרטיס אשראי ועוד). מבלי שתמלא את הנתונים הנדרשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. מסירת פרטיך בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על נכונותם. עליך למסור פרטים מלאים ונכונים.

2. ONEBODY.CO.IL תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הרשמתך לאתר בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ואתה נותן הסכמתך לשימוש זה.

3. אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה ל-2 כתובות הדוא"ל הבאים: danielpit@onebody.co.il zoof224@gmail.com.

4. במידה שהנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים הם אישיים, הם יישמרו במאגר המידע של וואן בודי וזאת בהתאם לתקנות חוק הגנת הפרטיות. מובהר, כי לא מוטלת עליך החובה למסור את הפרטים, אולם ככל שתבחר שלא למסור את הפרטים לא נוכל לאפשר לך להשתתף בפעילות או לקבל שירותים מסוימים.

5. הרישום לאתר ולשירותיו ייעשה לרוב באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק וגוגל+. כאשר אתה נרשם לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר ל Onebody.co.il גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון זה. גישת Onebody.co.il למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות הוא חיצוני ונפרד לשירות וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותן רשתות חברתיות. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.

6. Onebody.co.il עשויה לאפשר גם רישום ישיר שאינו מחייב הזדהות באמצעות חשבון רשת חברתית. במהלך רישום כאמור תתבקש למסור לנו פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר, כגון שם מלא, כתובת דוא"ל פעילה, גיל ועוד.

7. עם רישומך לפעילות או לשירות ובכפוף לאישורך לתנאי הפעילות והשירות ובכלל כך לאישורך כי הנך מסכים לקבל מידע פרסומי, תהיה Onebody.co.il רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר האלקטרוני ובכל דרך אחרת מידע ומידע פרסומי אודות פעילויות ושירותים נוספים בין אם מידע שתפרסם היא עצמה ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מובהר, כי מידע זה יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני שלך בכפוף להסכמתך. אם אינך מעוניין להמשיך לקבל מידע זה כאמור, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת.

8. הנך אחראי לשמור על שם המשתמש והסיסמה שבחרת עבור הכניסה לשירות בסודיות ולדווח ל- Onebody.co.il במקרה שבו תגלה שמישהו עשה בהם שימוש בלי הסכמתך. העניין חשוב, מאחר שאתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים), אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בשם המשתמש או בסיסמה של אחר.

9. ככל ש- Onebody.co.il תסבור כי פעילותך או אופן שימושך באתר לא עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש המפורטים במסמך זה או שיש בהם להפר הוראות כל דין, Onebody.co.il תהא רשאית למנוע ממך גישה לשירותים ו/או לבטל סיסמתך ו/או לפעול בכל דרך אחרת ביחס לשירותים הטעונים הרשמה כאמור, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

10. Onebody.co.il תשמור על פרטיות נתוניך בהתאם לדין. בכפוף לכך, Onebody.co.il תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שייאסף על ידה בנוגע לדפוסי השימוש והרכישה שלך, מידע או פרסומות אותם קראת, העמודים שגלשת אליהם וצפית בהם, השירותים וההצעות שהתעניינת בהם, מיקומך בעת השימוש, נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד, ולשמור את המידע במאגרי המידע שלה כמתחייב על פי דין. Onebody.co.il רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי השירות.

11. השימוש שתעשה Onebody.co.il בנתונים אלה ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות שלה ובכפוף להוראות החוק, ל מטרות: אספקת השירותים, זיהוי במהלך כניסות חוזרות לאתר, תפעול ופיתוח האתר, גביית כספים, עריכת חשבונות, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים; שיפור השירותים והתכנים ש- Onebody.co.il מציעה באתר. בנוסף לאמור, ישמש המידע גם ליצירת הקשר אתך, ליצירת אזורים אישיים באתרים אותם תוכל להתאים להעדפותיך, לרכישת שירותים ומוצרים שונים באתר, לשליחת דיוורי תוכן ופרסומות בהתאם להסכמתך כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש. להתאמת מודעות פרסומות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר – המידע שישמש את Onebody.co.il לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בפרטי התקשרות (כתובת, טלפון) – לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי שימוש אלו או בתנאי השימוש הספציפיים של השירותים אליהם תירשם.

12. חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה זה או אחר עם Onebody.co.il. Onebody.co.il לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא בכפוף להסכמתך, במקרים בהם תרכוש או תתעניין ברכישת מוצרים או שירותים, או במסגרת שיתוף פעולה בין Onebody.co.il לבין צד שלישי. במקרים אלה, יועבר לשותפים או המפרסמים המידע שהסכמת להעביר לאותם צדדים ובנוסף המידע הדרוש לצורך השלמת הליך הרכישה או מתן השירותים בלבד. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולמדיניות הפרטיות של האתר. מבלי לגרוע מהאמור, לצורך מימוש פרסים במסגרת פעילויות תהיה Onebody.co.il רשאית להעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים לצורך מסירת הפרסים בלבד.

13. אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניות הפרטיות של Onebody.co.il אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

14. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע פעילות הנחזות כמנוגדות לדין באתר או באמצעותו, במידה וניתן צו שיפוטי המורה לה לעשות כן ובכל מקרה בו מסירת המידע תהיה נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או של צד שלישי, Onebody.co.il תהיה רשאית למסור את פרטיך האישיים כנדרש על פי חוק. Onebody.co.il שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע אודותיך או אודות השימוש שלך באתר ללא קבלת רשותך, במקרה בו היא מאמינה בתום לב שהפעולה חיונית לצורך ציות לדרישות החוק וכן כדי להגן על זכויותיה, במקרה של טענה תביעה או דרישה כלפיה ובמקרה בו יתנהלו הליכים משפטיים בינך לבין Onebody.co.il.

15. ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons "משוואת רשת" במודעות הפרסומת ("Cookies"). משוואות הרשת הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies  ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר.  לדוגמה, למדיניות הפרטיות של- Google ראה: http://www.google.com/intl/en/privacy. למדיניות הפרטיות של Artimedia ראה: http://arti-media.net/privacy-policy/

16. האתר משתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף ועל מנת לאסוף נתונים אודות השימוש שלך באתרים, להתאים את הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מה-Cookies יפקעו כשתסגור את הדפדפן וחלקן ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך.

17. המידע שמכילות הCookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד.  אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן). בנוסף, באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים.

18. חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע וכן זכות לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. על כן, דע כי הנך זכאי לפנות ל- Onebody.co.il בבקשה לתיקון או מחיקת המידע הקיים עליך, ככל שהוא אינו מדויק כאמור. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו. בנוסף, ככל שהמידע שנמצאו במאגר המידע של האתר משמש לצורך פניה אישית אליך בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, אשר נקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש שהמידע המתייחס אליך ימחק ממאגר המידע.

19. Onebody.co.il רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים במדיניות זו בנוגע לשימוש במידע האישי שמסרת תפרסם על כך Onebody.co.il הודעה.

אהבת את הכתבה?

365 Points
Upvote Downvote

מאת ONEBODY.CO.IL

וואן בודי - אתר הכושר של ישראל: יוצרים לישראלים בית חם ומקצועי לכל תחום הכושר, תזונה נכונה ואורח חיים בריא על ידי תוכן איכותי, מקצועי, צעיר ומעניין.

הצבת מטרות עקרון מספר 1

מטרות ויעדים: העקרונות החשובים ביותר!

הסדרי נגישות באתר