תנאי שימוש

תקנון תננאי שימוש וואן בודי – אתר הכושר של ישראל

וואן בודי או onebody.co.il הוא אתר מידע. כל מידע על מוצר המפורסם באתר מגיע מידי צד שלישי ובאחריות החברה המשווקת את המוצר בלבד. אתר וואן בודי הינו אתר המספק את המידע מהחברה אל הלקוח, אין להסתמך על המידע המוצג באתר בלבד, לעולם עליך לקרוא את תווית המוצר, לעקוב אחר אזהרות והנחיות שעל גבי המוצר עצמו לפני שימוש. הנך מוותר על כל אחריות מצד וואן בודי על כל טעות או תקלה הקשורה למוצרים המיוצרים על ידי צד שלישי.
וואן בודי שומרת את הזכות לסגור כל משתמש ולבטל את היכולת שלך להשתמש באתר או בחלקו אם וכאשר לא תעמוד בתנאי השימוש הללו או בכל תנאים נפרדים הקשורים לשירות, הפרת זכויות יוצרים או כל סיבה אחרת.

1. שינוי בתנאי השימוש
1.1 לוואן בודי יש את הזכות היחידה והבלעדית לשנות בכל זמן נתון ומבלי התראה מוקדמת את תנאי השימוש של אתר onebody.co.il .
האתר יפרסם את השינויים ואחריותך הבלעדית לעבור על השנויים הללו או כל שינוי כזה או אחר.
1.2מסמך זה מהווה הסכם בנוגע לשימוש, הפעילות והשירותים המוצעים לך באתר co.il, ובערוצי המשנה הכלולים בו ובכל אתר אינטרנט או אפליקציה ש- onebody.co.il מפעילה ומנהלת תחת אתר זה. השירותים הניתנים לך במסגרת האתר מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את כל התנאים הכלולים במסמך זה. עצם השימוש שלך או של מי מטעמך באתר, יהווה אישור להסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אינך רשאי לעשות שימוש בו, או בשירותיו.
1.3. תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים
1.4. onebody.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד.
1.5. האתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר, אלא אם צוין או הוסכם אחרת במפורש.
1.6. השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר (למשל, שירותים בתשלום, השתתפות במבצעים או קבלת הטבות שונות) עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים, אשר יופיעו בסמוך לאותם שירותים מוצעים. במקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי הסכם זה לבין התנאים הנוספים, יגבר האמור בתנאים הנוספים.

2. סיום
לוואן בודי יש את הזכות הבלעדית ומבלי התראה מוקדמת לסיים חלק או כל שירות מטעם וואן בודי, כל המוצג או חלקו, כל מוצר או שירות המוצע, ולסיים את הזכות שלך לגישה או שימוש בשירות המוצעים באתר וואן בודי, או כל דבר המגיע מטעם וואן בודי או חלקו.

3. ציות לחוק
הנך מסכים ומאשר לעמוד בכל חוק ורגולציה קשורה לשימוש שלך באתר. עליך להיות לפחות בן 14 על מנת להשתמש באתר onebody.co.il.
(ראה את האגף האישי למידע בעניין הילדים בתנאי פרטיות)

4. מידע
4.1 הטקסט, תמונות, גרפיקה, סרטונים, לוגואים, אילוסטרציות, תיאורים, מידע, וכל חומר אחר על האתר הכוללות גם את הרכב האתר והסידור שבו מיוחס בצורה קולקטיבית ל"מידע"
4.2 ה"מידע" עלול להכיל בתוכו טעויות, השמטות, או עלול להיות לא מעודכן.
וואן בודי רשאים לשנות, למחוק או לעדכן בכל זמן. המידע מסופק הוא למטרות מידע בלבד והוא אינו מחייב על האתר וואן בודי onebody.co.il.
4.3 האתר כולל תכנים ומידע מסחרי, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה שירותים או מוצרים. פרסום התכנים והמידע המסחרי באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד onebody.co.il לרכוש ולהשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.
4.4 כל מידע, לוגו, גרפיקות, עמודים, עמודי תוכן, שמות ושירותים הזמינים בכל אתר נתונים לשינויי כתובת, סימני מסחר, סימני שירות, ואו חוקי זכויות יוצרים וחוקים אחרים הבאים להגן על רכוש אינטלקטואלי ברחבי ארץ ישראל.
לא ניתן להשתמש ברכוש האינטלקטואלי של וואן בודי מבלי הסכמה כתובה מצב האתר onebody.co.il. כל סימני המסחר או השירות אשר אינם בבעלות וואן בודי ומופיעים בכל אתר אינטרנט הם רכושם וחזקתם הבלעדית של הבעלים, העלול להיות או לא להיות מקושר, משותף, או בחסות על ידי וואן בודי, onebody.co.il.
4.5 הנך יכול לצפות ולהשתמש במידע לשימוש מידע פרטי ולהזמנות ולא כל מטרה אחרת. Onebody.co.il לא נותנת לך או לכל אדם באשר הוא את הזכות להשתמש, לייצר מחדש, לשנות, לתרגם, להציג, לפסם, למכור, רישיונות, ליצור יצירות נגזרות או לעבוד כל דבר הידוע או מפותח או כל מידע המגיע ברחבי האתר.

5. פניות
5.1 אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר כללים אלה או את זכויותיך, הנך מוזמן לפנות אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. בפנייתך עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע או המפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו. onebody.co.il תשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.
5.2 בכל מקרה בו קיים דאגה או חשש לשימוש בקניין רוחני באתר, אנא ספקו ל onebody.co.il את זכויות היוצרים באחד המקרים:

 • חתימה דיגיטלית או פיזית של האדם המאשר לדבר בשם הבעלים של זכויות היוצרים או כל קניין רוחני.
 • תיאור של הקניין בעל הזכויות יוצרים המועתק או קניין רוחני אחר בנושא.
 • מיקום החומר המועלה לגביו חשש באתר.
 • הכתובת שלך, מספר טלפון, פקס או כתובת מייל שלך.
 • הצהרה על ידך שיש לך אמונה בתום לב שהשימוש במחלוקת אינו מורשה על ידי זכויות היוצרים או בעל קניין רוחני אחר, הסוכן שלו או החוק.
 • הצהרה על ידך, בכפוף לעונש בגין שבועת שקר, שהמידע הנ"ל בהודעה שלך מדויק ושאתה בעל זכויות היוצרים או בעל קניין רוחני אחר או מורשה לפעול בשם זכויות היוצרים או בעל קניין רוחני אחר.

את הכל עליך לשלוח ל- 2 המיילים הבאים:
zoof224@gmail.com
danielpit@onebody.co.il

6. תכנים מסחריים
6.1 סקירת מוצרים המופיעים באתר מוכנות על ידי צד שלישי (כוללות, אך אינן מוגבלות לסקירת דפים, תיבות הודעה, פורומים, קבצי תוכן, שיחות וכו').
ולמעט מדור "הצרכנייה" הבא לתת חווית משתמש אישית על מוצר ספציפי.
Onebody.co.il לא החליטו אם הביקורת או הסקירה הספציפית של בודק מסוים הוא מה שלקוח ממוצע או טיפוסי יכול לצפות להשיג.
6.2 האתר כולל תכנים ומידע מסחרי, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה שירותים או מוצרים. פרסום התכנים והמידע המסחרי באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד onebody.co.il לרכוש ולהשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.
6.3 onebody.co.il  אינה אחראית לתכנים ולמידע המסחרי שיפורסמו באתר. onebody.co.il אינה בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים או אמיתותם. פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד, וכל תוצאה שתיגרם משימוש בהן או מהסתמכות עליהן חלה על המפרסמים.
6.4 כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים ומידע מסחרי המתפרסם באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.  Onebody.co.il איננה צד לעסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לעסקה שכזו.
6.5 בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע ל onebody.co.il על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך onebody.co.il ו/או מי מטעמה. onebody.co.il אף תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע ותוכן שאינם מהווים דבר פרסומת.
6.6 חלק מהשירותים הניתנים באתר הם "שירותים מבוססי מיקום", הנעזרים בטכנולוגייתGPS  על-מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך תכנים או פרסומים התואמים ככל הניתן למיקום זה. לא ניתן לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל-כן בעצם השימוש באתר אתה מסכים לשימוש זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך על-ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך.

7. משתמשים
7.1 חלק מהשימושים באתר דורשים יצירת משתמש על מנת לקחת חלק או להבטיח הטבות נוספות.
הנך מאשר לספק, לתחזק ולעדכן מידע עדכני, אמיתי ומדויק על עצמך כפי שתתבקש בהליך ההרשמה.
אסור עליך להתחקות אחר אדם או ישות כלשהם או תציג באופן לא נכון את זהותך או שיוכך עם כל אדם או ישות, לרבות שימוש בשם המשתמש, הסיסמא או פרטי חשבון אחרים, או שם אדם אחר, דמיון, קול, תמונה או תצלום.
בנוסף הנך מאשר להודיע לonbody.co.il על כל שימוש לא מאושר של שם המשתמש, סיסמא או מידע של המשתמש שלך, או כל פרצה אחרת של אבטחה הנוגעת או קשורה לאתר
7.2 במידה שתידרש להירשם לחלק משירותי האתר, הרישום ייעשה באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון אינסטגרם, פייסבוק, וגוגל+. כאשר אתה נרשם לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר לנו גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית שלך. גישתנו למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית.
7.3  Onebody.co.il רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות ובכלל זה רישום ישיר שאינו מחייב הזדהות באמצעות חשבון רשת חברתית. במהלך רישום כאמור תתבקש למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שמך המלא, כתובת דוא"ל פעילה, גילך ועוד.

8. תוכן מהמשתמש
8.1 האתר מאשר לפרסם תוכן הכולל ואינו מוגבל של תמונות, ביקורות, רעיונות, הצעות, קישורים, וחומרים נוספים.
כל דבר שתפרסם או שתעלה ויהיה זמין בקישור על או עם האתר מיוחס ל"תוכן מהמשתמש".
8.2 תוכן מהמשתמש אינו סודי, אינו בבעלות ועלול להיות בשימוש על ידי onebody.co.il , או ערוצים בבעלות של אתר וואן בודי או ערוצים המקושרים או משותפים על ידי וואן בודי לכל מטרה בלי היתר נוסף, הסכמה, תשלום, או התחשבות נוספת אלא אם אסור בחוק.
8.3 הנך מסכים כי כתנאי המאפשר לך לשלוח תוכן מהמשתמש, אתה מעניק ל-onebody.co.il ולשותפים של וואן בודי, ולכל בעלי רישיון משנה, בכפוף למדיניות הפרטיות, רישיון לא בלעדי, בלתי חוזר, ללא תמלוגים, זכויות יוצרים ורישיונות לשימוש, העתקה, ביצוע פומבי, ביצוע דיגיטלי, הצגה פומבית, והפצת תוכן מהמשתמש, לרבות שימוש בשם, כינוי שלך ובכל מידע אחר (המסופק על ידך) ולהכין עבודות נגזרו המבוססות על, או לשלבן בתוך יצירות אחרות, תוכן מהמשתמש, עם או ללא ייחוס.
8.4 במסירת התכנים לפרסום ואחסונם בשרתי onebody.co.il, אתה נותן ל- onebody.co.il ולמי מטעמה רישיון חינם, בלתי מוגבל בזמן, להשתמש בתוכן בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לשנות, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך נוספת, וכן את הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתכנים לכל צד שלישי, בכל אמצעי ובאופן בלתי חוזר ובכלל זה גם במקרה ש onebody.co.il- או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתכני המשתמשים כאמור.
Onebody.co.il 8.5 אינה אחראית, ואינה תומכת בדעות, בעצות או בהמלצות בתוכן מהמשתמש ובמיוחד מתנערת מכל אחריות בקשר לכך.
Onebody.co.il 8.6 שומרת לעצה את הזכות לשנות, לבדוק, למחוק ולסרב לפרסם תוכן מהמשתמש מכל סיבה שהיא.
8.7 באחריותך להקפיד על כך שהתכנים שאתה מפרסם אינם בניגוד להוראות הדין. לשם ההמחשה, ומבלי למעט, אתה מסכים שלא לפרסם באתר, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים שקריים, מטעים או מסולפים; תוכן המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, אלא אם כל הזכויות לגבי תוכן זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת בכתב את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת  (כך למשל, אינך רשאי להעלות קבצי מוסיקה שהזכויות בהם שייכות לאחרים מבלי לקבל אישור מתאים מבעל הזכות); תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים, לרבות פגיעה בפרטיות; דברי תועבה; פרסום של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים; פרסום כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת, על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, עדה, או אומה; תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית; פרטים אישיים של משתמשים אחרים; תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם; תכנים העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר;. תכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר, לרבות קבצים המכילים וירוסים וכיו"ב, ולרבות כל חומר מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות מחשב (כמוגדר בחוק המחשבים, התשנ"א – 1995(; תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר בפרט, ומשתמשי האינטרנט בכלל. הגשה של תוכן מהמשתמש מהווה הסכם שתגנה, תשפה ותחזיק ב- onecody.co.il ללא תלות בכל התביעות הנובעות מתוכן המשתמש שאתה מספק

9. פורומים פומביים ותקשורת.
"פורום" הינה אזור, אתר או פלטפורמה המוצעת כחלק מהאתר המאפשרת למשתמשים להפיץ תוכן מהמשתמש לצפייה על ידי משתמשי האתר, הכולל גם אזור צ'אט, לוחות הודעה, הודעות התכתבות, קהילה חברתית, דפי פרופיל, בלוג ואי מייל.
הנך מכיר בעובדה כי הפורום הינו פומבי ומיועד לתקשורת ציבורית, אין לך לצפות לפרטיות בכל הנוגע לתוכן מהמשתמש.
בנוסף, הנך מאשר כי כל התקשורת מצדך תעמוד בכל הכללים המפורטים בסעיף 10 להלן.
Onebody.co.il אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע מהמשתמש והנך אחראי הבלעדי לכל הסיכונים.
אין ל- onebody.co.il כל מחויבות בהשגחה על הפורום.

10. כללי התנהגות

בשימוש באתר הנך מאשר שלא תפיץ, תעלה או תפרסם תוכן אשר מכיל את הבאים:

 • משמיץ, פוגע, מטריד, מאיים או חדירה לזכות לפרטיות.
 • גזעני, שנאה, מפלה או פוגעני בצורה כזו או אחרת.
 • אלים, וולגרי, גס, פורנוגרפי, או מצונזר מינית בצורות שונות.
 • פוגעני או שסביר לפגוע באדם בכל אדם או ישות.
 • אינה חוקית או מעודדת או מפעילה פעילות בלתי חוקית או דיון בפעילויות בלתי חוקיות מתוך כוונה לבצע אותן, כולל תוכן מהמשתמש שהוא או מהווה ניסיון לעסוק בפורנוגרפיית ילדים, מעקב, תקיפה מינית, התאבדות, הונאה, סחר בגניבה או גניבת חומר, סחר בסמים ו או שימוש בסמים, הטרדה, גניבה או קונספירציה לביצוע כל פעילות פלילית
 • מפר כל זכות של צד שלישי
 • מסחרי, עסקי, מפרסמת או מציעה למכור מוצרים, שירותים או בכל דרך אחרת (בין למטרות רווח) ובין אם היא מבקשת מאחרים (בקשות לתרומות מכל סוג), אלא אם אושר על ידי co.il.
 • מכיל וירוס או רכיב מזיק אחר, או מעכב, מחבל או פוגע בכל דרך אחרת באתר או בכל רשת מקושרת או מפריע בדרך אחרת לשימוש או לפעילות של אדם או ישות כלשהם באתר.
 • מפר כל איסור או הגבלה מסוימת החלות על פורום, לרבות הגבלות על גיל ונהלים שלו.
 • הוא אנטי -סוציאלי, משבש או הרסני, כולל השמצה, דואר זבל, הצפה, צער, שכן מונחים אלה מוכרים ומובנים לכל ומשתמשים בהם באינטרנט.

11. אחריות
11.1 אלא אם כן הוא אסור על פי החוק החל, onebody.co.il אינה מתחייבת או מייצגת כל אחריות בכל הנוגע לonebody.co.il , לכל אתר מקושר או לתוכן שלו, לרבות הזמינות של כל אתר או תוכן, מידע וחומרים על המידע או הדיוק, השלמות או התזמון של התוכן, מידע וחומרים.
11.2 בנוסף onebody.co.il אינה מתחייבת או מצהירה כי הגישה או השימוש שלך באתר האינטרנט onebody.co.il או כל אתר הקשור אליו יהיו ללא הפרעה או ללא שגיאות או מחדל, שתתקבלנה פגמים או ש- onebody.co.il או כל אתר מקושר אחר או חופשי מווירוסים או מרכיבים פוגעניים אחרים.
11.3 מבלי להגביל את כל הנאמר לעיל, כל התוכן המסופק על ידי או באמצעות onebody.co.il מסופק למשתמשים "כפי שהם" (as is) ו"ככל שיהיו זמינים" (as available), ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אך ללא הכבה אחריות משתמעת לסחר והתאמה מסוימת, אי הפרה, אבטחה, או דיוק. תנאי התוכן "כפי שהוא" הוא במפורש תנאי של כל עסקה הנובעת כדרך או כתוצאה משירותי האתר onebody.co.il. לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי onebody.co.il בגין התכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיתעוררו (אם בכלל) בעקבות פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
11.4 בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת בחוק, לא יהיה onebody.co.il, אחראי כלפיך או בכל מקרה שהוא, בגין נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים, כספיים, מיוחדים או נקודתיים הנובעים או קשורים לשימוש באתר או בכל הקשור לו, בין אם על בסיס הפרה של חוזה, הפרת אחריות, נזיקין (לרבות רשלנות, אחריות מוצר או כל סיבה אחרת), או כל אובדן אחר בין אם כן או לאו onebody.co.il נודע על האפשרות לנזיקין כאלה. בשום מקרה onebody.co.il לא מחויבת כלפיך בכל סכום.
11.5 onebody.co.il אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמניות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא.
11.6 אין להסתמך על התכנים המתפרסמים באתר (בין בכתבות, בתגובות, בפורומים, בקבוצות דיון ובפרסומים אחרים כלשהם) כייעוץ מקצועי כלשהו. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים מקום בו הם נדרשים. לצורך קבלת החלטות עליך לפנות לאיש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, או הנך שוקל לבצע השקעות, רכישות עסקאות ופעולות כלשהן על סמך התכנים, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.
11.7 onebody.co.il  אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, פוגעים, מגונים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני ככל שאלה לא הועלו על ידה.

12. תקשורת אלקטרונית
בכך שהנך משתמש באתר אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית מonebody.co.il.
Onebody.co.il יתקשר עמך בדואר אלקטרוני או על ידי פרסום הודעות באתר. אתה מסכים שכל ההודעות, הגילויים, ההסכמים וההתקשרויות אחרות ש-onebody.co.il  מספקת, עומדת בכל דרישה משפטית שתקשורת כזו תהיה בכתב.

13. אחריות צדדים שלישיים
קישורים אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים, כוללי ספקי onebody.co.il, אינם מהווים חסות או אישור כל שהוא מאת onebody.co.il של התוכן, המדיניות או השיטות של אתרים המקושרים הללו.
Onebody.co.il אינה מפעילה, שולטת או שומרת על אתרים מקושרים אלו ואינה אחראית לזמינותם, לתוכן, לאבטחה, למדיניות או לשיטות העבודה שלהם. קישורים לאתרים אחרים ניתנים לנחיותיך והנך מקבל גישה אליהם על אחריותך בלבד.

14. מחירים, הזמנות.
14.1 כל הרכישות וההזמנות כפופות לתנאי המכירה. מחיר השוק המוצע מסופק על ידי היצרן והוא ייצוג של ערך היצרן. המכירה עשויה או עשויה גם לא להתבצע במחיר זה. מחיר זה אינו מייצג בהכרח את המחיר הקמעונאי השורר בכל הקהילה, ולא יכול לייצג את המחיר שבו onebody.co.il מציגה את המוצר.
Onebody.co.il 14.2  עשויה להוסיף דמי משלוח, טיפול ומכירה שימוש רלוונטיים או מס ערך מוסף. Onebody.co.il שומרת לעצמה את הזכות ללא הודעה מוקדמת להפסיק או לשנות מפרטים ומחירי מוצים ושירותים המוצעים ב- onebody.co.il.
Onebody.co.il 14.3  שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לאחר קבלת ההזמנה שלך לקבל או לדחות את ההזמנה או כל חלק ממנה, גם לאחר קבלת אישור ההזמנה מאת onebody.co.il, מכל סיבה שהיא.
Onebody.co.il 14.4  שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות ההזמנות על כל פריט ולסרב לשירות לכל לקוח ללא הודעה מוקדמת.
14.5 במקרה בו מוצר או שירות המוצע תומחרו במחיר שגוי עקב מידע שגוי מהספק או שגיאה טיפוגרפית, ל- onebody.co.il תהיה הזכות לסרב או לבטל את ההזמנות שהוצבו עבור המוצר או השירות המופרטים במחיר השגוי, בלי קשר לאם ההזמנה אושרה וחויבת כבר בכרטיס האשראי.

15. שקיפות בגילוי שרשרת הסחורה
Onebody.co.il מחויבת לנהל עסקים בהתאם לחוק החל. Onebody.co.il מציג ומקדם בסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהגות כנה ומוסרית בעסקאות שלנו.
עובדינו צפויים להתנהג בהתאם, ביושר ובהגינות. אנו מזהים את התפקיד החשוב של היצרנים, הספקים, המרכיבים ושותפים עסקיים לעזור לנו למלא את המחויבות שלנו לקמעונאות אתית ואחראית.
Onebody.co.il הנה קמעונאית, ולא יצרנית. Onebody.co.il אינה מודעת לכל נהלי העבודה הלא מוסריים או לא חוקיים בקשר לכל מרכיב שמרוקו מחוץ לישראל. איננו עורכים בקרה ומעריכים כל מוצר של יצרן המקור בפועל.
Onebody.co.il מודעת לחשיבות המקור האתי ובמידה ו-onebody.co.il מזהה מוצר או יצרן שאינו עומד בציפיות של האתר, onebody.co.il יעבוד בשיתוף מולם לנקוט פעולה מתקנת או יפסיק למכור את המוצרים שיוצרו על ידם או יפסיק איתם את העבודה לאלתר.

16. שירותים במובייל (טלפון נייד)
האתר עשוי לכלול שירותים מסוימים הזמינים עבורך באמצעות הטלפון הנייד או מכשיר נייד אחר, אם נרשמת אליהם, כולל היכולת להשתמש במכשיר נייד שלך לביצוע הזמנות, לקבלת או השבת הודעות מ-onebody.co.il וגישה ליישומים מסוימים אחרים. מכשירים ניידים ו או אפליקציות לנייד עשויות להיות כפופות לתנאים והגבלות נוספות.

17. כתב ויתור על חבות
Onebody.co.il מספקת את האתר (כולל כל התוכן שבו) "כפי שהוא" ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת או משתמעת. אתה האחראי הבלעדי לנזק הנובע מהשימוש באתר לרבות, אך לא רק, נזק למערכת המחשב או לאובדן נתונים.
Onebody.co.il מתנערת באופן מפורש מכל אחריות ותנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, אבטחה ואי-הפרה וכל אחריות הנובעת ממסלול של עסקה או שימוש בסחר.
Onebody.co.il לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר לנכות בגין נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים או תוצאתיים לרבות אובדן רווחים, פציעה אישית (כולל מוות) ונזק לרכוש מכל סוג שהוא. בשום מקרה לא תהיה האחריות  הכוללת שלנו עליך ואליך עבור כל הנזקים וההפסדים בגין כל מעשה יעלה על הסכום ששולם על ידך או 400 שקל (הסכום הנמוך ביותר).

18. שיפוי
במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר, תהיה onebody.co.il זכאית לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. הנך מתחייב לשפות את onebody.co.il, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרה שלך את תנאי שימוש אלה.

19. דין וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

GENERAL TERMS

Entire Agreement/Severability. These Terms of Use, together with the App Terms, Privacy Policy, and Conditions of Sale and any amendments and any additional agreements you may enter into with Bodybuilding.com, shall constitute the entire agreement between you and Bodybuilding.com. If any provision of these Terms of Use is deemed invalid, that provision will be limited or eliminated to the minimum extent necessary, and the remaining provisions of these Terms of Use will remain in full force and effect.

No Waiver. No waiver of any term of these Terms of Use shall be deemed a further or continuing waiver of such term or any other term, and Bodybuilding.com's failure to assert any right or provision under these Terms of Use shall not constitute a waiver of such right or provision.

Defined Words. Any capitalized words used herein and not otherwise defined are defined in Bodybuilding.com's Conditions of Sale, App Terms, or Privacy Policy.

אהבת את הכתבה?

365 Points
Upvote Downvote

מאת ONEBODY.CO.IL

וואן בודי - אתר הכושר של ישראל: יוצרים לישראלים בית חם ומקצועי לכל תחום הכושר, תזונה נכונה ואורח חיים בריא על ידי תוכן איכותי, מקצועי, צעיר ומעניין.

מתכון לעוף

3 מתכוני עוף למקור חלבון מעולה

teen-workout

אימונים בגיל ההתבגרות: יוצר בעיות התפתחות?